فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

پیامد توانمندسازی زنان

پیامد توانمندسازی زنان

بریده ای از توسعه یعنی آزادی اثر آمارتیا سن

شواهد فراوانی وجود دارد که هرگاه ترتیبات اجتماعی از نحوه عمل معمول که در آن مالکیت از آن مردان است تغییر یابد، زنان می توانند فعالیت های اقتصادی را با موفقیت دنبال کنند. روشن است که نتیجه مشارکت زنان در امور اقتصادی، تنها ایجاد درآمد برای زنان نیست بلکه فراهم ساختن فواید اجتماعی حاصل از ارتقای وضعیت زنان و استقلال ناشی از آن نیز مورد نظر می باشد. بنابراین مشارکت زنان در امور اقتصادی هم پاداش خاص خود را دارد (کاهش تبعیض جنسیتی در تصمیم سازی در درون خانوار) و هم بر تغییرات کلی اجتماعی تاثیری عمده می گذارد.

توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن، مترجم: محمدسعید نوری نائینی،
نشر نی، چاپ یازدهم، تهران 1400، ص 334

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *