فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

شماره دوم فصلنامه پیشرو منتشر شد!

“این مملکت درست نمی شود!” یکی از رایج ترین عبارات بسیاری از ما ایرانیان است. شاید تسلط حاکمیت بر جامعه یکی از مهم ترین عوامل پدید آمدن این انگاره در اذهان بسیاری از ما ایرانیان باشد. چرا؟ چون نقش کنشگرانه خود را بی ثمره و بی فایده می دانیم. به هر روی در شماره دوم فصلنامه پیشرو، ضمن گفتگو با متخصصینی چون دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد دانشگاه و جناب آقای عادل طالبی، استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، به بررسی پیشگویی خودمحقق کننده و ارتباط آن با توسعه در جامعه ایران پرداخته ایم.

ارزش های پیشرو

پرهیز از سفید یا سیاه نمایی

ذکر مصیبت را روشنفکری نمی دانیم. در پیشرو متکی بر نظر متخصصین و کارشناسان، به مخاطبین راه حل های عینی ارائه می کنیم.

ارائه راهکار

پیشرو در نظر دارد ضمن پرداختن به چیستی و رسالت کارآفرینی، راهکارهای نوآورانه برای چالش های مزمن جامعه ایران پیشنهاد کند.

دسترسی رایگان

پیشرو وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه، به صورت رایگان منتشر می شود.

در خبرنامه پیشرو عضو شوید!

با عضویت در خبرنامه پیشرو، نسخه دیجیتال فصلنامه به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد.

فصلنامه پیشرو

به توسعه ایران می اندیشد

پیشرو محفل آن دست از شهروندانی است که دغدغه توسعه ایران را دارند و به دنبال آن اند که جدا از بحث های نظری در میدان عمل نیز گرهی باز کنند. با این توضیح، پیشرو ضمن همکاری با کارشناسان تلاش می کند با بررسی دلایل توسعه نیافتگی ایران، راه حل های فناورانه برای پاسخ به چالش های جامعه ایران ارائه کند. به بیانی دیگر پیشرو تاثیر و جایگاه کارآفرینی در دستیابی به توسعه را مورد ارزیابی قرار می دهد. با این توضیح ️دانشگاهیان، نوآوران، پژوهشگران، کارآفرینان و هر آن کس که نسبت به توسعه ایران دغدغه دارد، مخاطب و همراه “پیشرو” است. ناگفته پیداست در این مسیر جدا از حمایت کلیه شهروندان دغدغه مند، به نقد و نصیحت ایشان هم نیازمندیم.