فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

شماره دوم فصلنامه پیشرو منتشر شد!

“این مملکت درست نمی شود!” یکی از رایج ترین عبارات بسیاری از ما ایرانیان است. شاید تسلط حاکمیت بر جامعه یکی از مهم ترین عوامل پدید آمدن این انگاره در اذهان بسیاری از ما ایرانیان باشد. چرا؟ چون نقش کنشگرانه خود را بی ثمره و بی فایده می دانیم. به هر روی در شماره دوم فصلنامه پیشرو، ضمن گفتگو با متخصصینی چون دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد دانشگاه و جناب آقای عادل طالبی، استراتژیست کسب و کارهای آنلاین، به بررسی پیشگویی خودمحقق کننده و ارتباط آن با توسعه در جامعه ایران پرداخته ایم.

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.

فهرست مطالب