فصلنامه پیشرو

فصلنامه پیشرو

دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران هم چنان ادامه دارد!

دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران هم چنان ادامه دارد!

بخشی از نظرات دکتر محمود سریع القلم درباره نقش تولید در توسعه یافتگی ایران

دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران هم چنان ادامه دارد. تاریخ برای چیدن عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای رشد و توسعه یک کشور عجله ای ندارد. زیرا مبنای کانونی رشد و توسعه عقلانیت است و این متاع با سهولت به دست نمی آید. تاریخ غرب و اخیرا تاریخ پیشرفت آسیا معرف این واقعیت است که هیچ عاملی به اندازه تولید، زمینه های عقلانیت اجتماعی و سیاسی را فراهم نمی کند. تولید به یک فرد، ملت و کشور، اعتماد به نفس می دهد. مبنای حفظ هویت، حفظ استقلال و حفظ فرهنگ بومی و مظهر قدرت است. تولید نیروی محرکه تغییر است و دامنه فکر و مرزهای فهم پدیده ها را گسترش می دهد. تولید زمانی جدی می شود که رقابت وجود داشته باشد. تولید موجبات نظم رفتاری، نظم فکری و قاعده مند شدن زندگی را به وجود می آورد. افزایش کمیت و کیفیت تولید تا آنجا یک جامعه را به سوی پیشرفت و ثبات سوق می دهد که شرایط تامین امنیت داخلی، امنیت ملی و حتی آزادی های مدنی و سیاسی را تسهیل نماید.

محمود سریع القلم، عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، نشر فرزان روز، تهران، چاپ اول 1390، پشت جلد

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *