چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟

 «هیچ تمدنی از بیرون فرو نمی‌پاشد مگر آنکه زمینه‌های فروپاشی آن از درون فراهم شده باشد.» ویل دورانت، مورخ آمریکایی چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ نگاهی به کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟» اثر دکتر کاظم علمداری یلدا دنیایی مبرز نویسنده پژوهشگر اگر می پسندید به اشتراک بگذارید. موج […]

چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ بیشتر بخوانید »